• Zadzwon do nas:
  • +48 570 006 771

Reklamacja

Procedura składania reklamacji

Reklamacja będąca roszczeniem jakościowym Kupującego dotyczącym opon jest rozpatrywana przez Producenta. Producent przyjmuje reklamację w przypadku wykrytych wad fabrycznych lub odmawia jej przyjęcia, jeżeli uzna ,że uszkodzenie powstało w skutek niewłaściwego użytkowania opony.

Reklamacje składane za pośrednictwem Oficjalnego Dystrybutora YellowTyre Group mają postać standardowego formularza zakładu Producenta do którego załącza się fotografie uszkodzeń opony, numery seryjne, datę produkcji oraz głębokość bieżnika.

Oficjalny dystrybutor przekazuje kupującemu odpowiedź z Zakładu Producenta w ciągu 30 dni licząc od daty wpłynięcia formularza oraz zdjęć. Jeżeli Kupujący nie zgadza się z odpowiedzią Producenta, Kupujący ma prawo zwrócić się do niezależnego badania o ponowną analizę uszkodzonej Opony.

Termin ustosunkowania się do reklamacji złożonej przez Kupującego liczony jest od dnia przesłania Formularza wraz z załączonymi zdjęciami wady oraz indywidualnymi numerami Opony oraz potwierdzenia przez Oficjalnego Dystrybutora prawidłowości wypełnienia Formularza Reklamacyjnego, który wypełniony nieprawidłowo nie będzie rozpatrzony przez Producenta.

Reklamacje rozpatrywane po uregulowaniu należności.

WYMAGANIE DLA ZDJĘĆ:

  1. Ogólne zdjęcie z czytelną marką, modelem i rozmiarem;
  2. Zdjęcie numeru seryjnego opony oraz daty produkcji;
  3. Zdjęcie z pomiarem głębokości bieżnika przy pomocy miernika;
  4. Zdjęcie bieżnika na planie ogólnym z obu stron;
  5. Zdjęcie uszkodzeń, plan ogólny. Jeśli jest kilka uszkodzeń, wszystkie są rejestrowane. W przypadku uszkodzenia wzdłuż bieżnika - rejestrujemy widoczne druty.
  • Uszkodzenie opony typu „bombel” fotografujemy tylko na napompowanym kole
  • Opony „niewyważane” - nagrywamy film
  • Do zaznaczenia wady nie wolno używać markerów, kredek i farb
  • Opona musi być czysta i sucha.

Analiza uszkodzeń jest przeprowadzana przez inżynierów Producenta na podstawie przesłanych zdjęć. Ekspertyza jest wykonywana przy spełnieniu wszystkich powyższych wymagań.