• Skambinkite mums:
  • +370 6555 5247

Reklamacija

Pretenzijos dėl kokybes nagrinėjimo tvarka pretenziją yra pirkėjo pareikštas reikalavimas dėl padangų kokybės.

Pretenziją nagrinėja gamintojas.

Gamintojas nagrinėja pretenziją dėl padangos ir priima ją, jei atsiranda gamybos defektų, arba atsisako, jei mano, kad trūkumas atsirado dėl pirkėjo netinkamo padangos naudojimo (padangos veikimas esant žemam ar aukštam slėgiui, viršijant leistiną apkrovą, susidūrimas su kliūtimi, transporto priemonės gedimas ir kt.)

Pretenziją gamintojui pateikiamą per oficialų platintoją UAB „YellowTyreGroup“ kaip užpildytą standartinę gamintojo formą su pridėtomis konkretaus tipo padangų defektų nuotraukomis, taip pat el. paštu nurodant DOT ir padangų serijos numerį. Neteisingai ar nepilnai užpildytą formą gamintojas nenagrinėja.

Oficialus platintojas atsakymą pirkėjui perduoda iš Gamintojo per mėnesį nuo būtinų nuotraukų ir užpildytos formos gavimo. Jei Pirkėjas nesutinka su Gamintojo atsakymu, Pirkėjas turi teisę kreiptis į nepriklausomą ekspertizę, kad pakartotinai analizuotų padangos defektus ar žalą.

Formos pavyzdį ir instrukcijas, kaip fotografuoti žalą, galite gauti el. paštu: Atsakymo į pirkėjo pateiktą pretenziją terminas skaičiuojamas nuo formos ir pridedamų padangos trūkumų nuotraukų bei atskirų numerių išsiuntimo dienos ir Oficialiojo platintojo patvirtinimo, kad pretenzijos forma užpildyta teisingai.